میزبانی و پذیرایی

این بخش صرفا جهت سرویس‌دهی در گردهمایی‌های خاص (همایش‌ها ، نمایشگاه ها و ...) در‌نظر گرفته‌ شده است .

مشاوره و راه‌اندازی پروژه

از انتخاب ملک تا افتتاحیه رسمی و هم‌چنین مدیریت هدفمند پروژه، مرحله به مرحله همراه شما هستیم.