لوگو کافه کاما

رابی ریر

فیله گوساله مزه دار شده با پایه نان تست خمیر ترش، دیپ گواکاموله و گردو به همراه ساید سبزیجات

380,000 تومان