جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

روش‌های سرمایه‌گذاری در کاما

پروژه‌های فعال
پروژه‌های آینده

بعد از برآورد ارزش کل هر پروژه، هر یک درصد از فروش ماهیانه قابل واگذاری می‌باشد.

به میزان سرمایه شما در پایان هر ماه سود ماهیانه پرداخت خواهد شد و بازگشت اصل سرمایه تضمین می‌گردد.

یک شبکه ارتباطی میان کسب و کارهای مستقل می‌باشد که به هر یک از این کسب و کارها اجازه می‌دهد که تحت یک نام بازرگانی مشترک و یک هویت فعالیت کنند و همگی از یک متد موفق (که پیشتر آزمایش شده) و بازاریابی مشترک، بهره‌گیری کنند.

 

 

برای اطلاع و آشنایی بیشتر با روش‌های سرمایه‌گذاری به سایت masiha.co مراجعه نمایید.