لوگو کافه کاما

بیف رزتا

فتوچینی مخلوط شده با سس رزتا، فیله گوساله، سالسای گوجه، تمام شده با پنیر پارمسان و ریحان ایتالیایی

290,000 تومان