جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
لوگو کافه کاما

بیکن بلوچیز

خمیر ناپولی, سس خامه, بیکن ایرلندی چربی‌دار, پنیر مازارلا, پنیر بلوچیز، سرو با روکولا و پنیر پارمسان

490,000 تومان