لوگو کافه کاما

پولد بیف کره

گوشت آرام پز تف داده شده در نمک و کره, برش‌های فلفل, گوجه گریل, برنج ایرانی, ساید بورانی بادمجان و سبزیجات

340,000 تومان