لوگو کافه کاما

پارما پستو

خمیر ناپولی کاور شده با سس پستو و پارمای بوقلمون, مازارلای تازه, پنیر کاما, سرو با ریحان ایتالیایی و پسته

350,000 تومان