لوگو کافه کاما

اگ بندیکت

نان مافین، بیکن ایرلندی سرخ شده، تخم‌مرغ پوچ شده و سس هولَندایز

230,000 تومان