لوگو کافه کاما

پروتئین پات

جو دوسر پرک به‌همراه شیر فندق یا جو دو سر, پروتئین وی, کره بادام‌زمینی رژیمی و گردو, میوه‌ی فصل, تمام شده با مغزیجات و چیاسید دم شده

220,000 تومان