لوگو کافه کاما

رابی ریر

فیله‌ی گوساله مزه‌دار شده با پایه نان تست خمیرترش,

دیپ گواکاموله و گردو به همراه ساید سبزیجات

380,000 تومان