جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پای شکسته شادی

گرگ به گله مان حمله کرد و سپس شادی به یاریم شتابید. در این میان پایش آسیب دید و ما بعد از درمان برای رفع خستگی به شعبه پاسداران آمده و از ترانه دو  v60 گرفته به همراه ۳ کوکی دستپخت فرشته خوردیم. خیلی خاطره خوبی شد.

IMG_20220617_005832
برنده Award Best چوپون سال ۲۰۲۴ از اتحادیه اروپا

دیدگاهتان را بنویسید

جستجو

انتخاب دسته‌بندی

آخرین خاطره‌ها